HUISREGELS FESTIVALTERREIN
Deze huisregels zijn alleen van toepassing op het festivalterrein van Strandfestival ZAND.


Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Zodra men Strandfestival ZAND betreedt, aanvaard men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Strandfestival ZAND gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Strandfestival ZAND zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gebonden.
3. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid bij Strandfestival ZAND te waarborgen.

Artikel 2: Toegang, registratie en terrein

Toegang en registratie
1. Toegang tot de Strandfestival ZAND is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie.
2. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
3. Personen jonger dan 16 jaar mogen Strandfestival ZAND uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
4. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:
– Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen
– (huis)dieren
– Gasstellen en/of barbecues
– Eet- & drinkwaren
– Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen.
– Blik- & glaswerk
– Bankjes, klapstoelen, rugzakstoel (of elke vorm van een stoel)
– Licht- en geluidsinstallaties
– Fakkels en/of vuurwerk
– giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
– Generatoren
– professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks
– Drugs
– Paraplu’s (worden in bewaring genomen)
Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor het evenement en haar bezoeker, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.
5. Het is op Strandfestival ZAND voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Na een eerste waarschuwing volgt bij een tweede overtreding verwijdering van het terrein. Op verzoek van het personeel van Strandfestival ZAND, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

Terrein
6. Het uitdragen van (geloofs- of politieke)overtuigingen, het houden van demonstraties of voetbalclubuitingen op het festivalterrein is niet toegestaan.
7. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Strandfestival ZAND is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
8. Op het festivalterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
9. Strandfestival ZAND is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
10. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het festivalterrein.
11. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
12. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van de Strandfestival ZAND. Strandfestival ZAND raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.
13. Na zonsondergang is het om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om het water van Strandfestival ZAND te betreden.

  • Sponsor_538

  • almere